#10747
Anders Nelson
Gäst

Den höga nitrithalten kan bero på flera olika orsaker, tex påverkan från avlopp mm, eller så kan det förekomma naturligt i berggrunden.
Tag ett bakteriologiskt vattenprov, är detta ok så kan du installera ett nitritfilter som tar ner nitrithalten till godkända nivåer.
Kostnad för ett sådant filter ligger kring 12-15000 kr + moms.
Är det bakterier som spökar så får man försöka finna källan till dessa och åtgärda denna.