#10788
Anders Nelson
Gäst

Nitrit kan ibland förekomma naturligt i berggrunden och då i olika omvandlinsprocesser.
Du kan tex ha haft en hög sulfathalt som sedan blir nitrit och som slutligen blir nitrat.
Detta är inget att oroa sig över så länge du inte har coliforma bakterier i vattnet.