#10510
Anders Nelson
Gäst

I det första fallet så tar du sannolikt det ytligare liggande grundvattnet som finns i jordlagren och i de översta delarna av berget om detta är uppsprucket.
I det andra fallet så har man borrat förbi detta vatten och stängt ute detta med foderrör och fortsatt ner i ett vad jag förstår tätt och homogent berg och träffat på vatten i sprickor på större djup.
Ytvatten är det vatten som finns i sjöar,bäckar,vattenpölar mm. Allt vatten som man träffar på under markytan är grundvatten. Om du har ytvatten i en brunn så måste detta ha runnit direkt ner i brunnen dvs direkt över brunnens överkant.
Däremot så kan det skilja på vattenkvaliteten på de olika grundvattnen.