#9649
Anders Nelson
Gäst

Normalt hushåll = 4 personer x 200 liter per person = 800 liter per dygn.
För att få en fungerande brunnsanläggning för åvanstående exempel bör man ha en brunn med en kapacitet på 100 liter i timmen och ett brunnsmagasin på ca 1000 liter i brunnen.
Brunnsmagasinet är till för att klara den höga förbrukning man får då både tvätt, disk och dusch går samtidigt.