#10811
Anders Nelson
Gäst

Det står så här att det skall vara minimum 6 meter foderrör varav minimum 2 meter i fast berg.
SGU Sveriges Geologiska Undersökning som kräver detta menar att då minskar försurningen av vårt grundvatten om man på detta sätt kan fördröja infiltrationen av nederbörden och på detta sätt buffra upp detsamma.
Vad jag gissar så gäller det en energibrunn i det här fallet och då har det ingen större betydelse då du sannolikt har återfyllt med jordmassor ovanpå det tätslutande locket på borrhålet.