#9874
Anders Nelson
Gäst

Kontakta din brunnsborrare och be honom att trycka borrhålet.
Har vattenmängden inte ökat de senaste dagarna så är det bara till att gå vidare med en tryckning av borrhålet.
Ibland kan vattenmängden öka vid sk klarpumpning-renspumpning av borrhålet.