#10354
Anders Nelson
Gäst

Det är din borrentreprenör som skall vägleda dig hur du renspumpar brunnen.
Normalt så kan det ta 1-10 dagar att pumpa den helt klar men i speciella fall så kan det ta längre tid.
Det är viktigt att pumpen går intermittent, dvs att den tex går någon timme och sedan står still en timme och sedan startas igen, kör man så så får man som regel vattnet klart fortare.
Men observera att det är din borrare som känner till de geologiska förutsättningarna på plats och är därför bäst att rådgiva dig hur du bäst renspumpar borrhålet.