#10356
Anders Nelson
Gäst

En tydlig metallsmak kan ev bero på att ditt vatten innehåller en förhöjd halt av järn-och mangan.
Tag gärna ett kemiskt vattenprov då brunnen varit i drift 1-2 månader.
Behöver du hjälp med att tolka vattenanalysen så kom igen till mig.