#10849
Anders Nelson
Gäst

Ja det kan vara förnuftigt att vänta med tryckningen.
Det finns olika metoder för att bestämma berggrundens läge på, typ borrning eller olika geofysiska metoder men dessa blir ofta dyra i ett sådant här sammanhang.
En erfaren borrare kan oftast uppskatta bergrundsläget på någon meter när.
Anlita gärna någon av våra anslutna borrare för att få en bra och fungerande anläggning.