#11187
anders nelson
Gäst

Elektrikern bör ha kollat om pumpen går (pumphjulen snurrar) dvs. att den förbrukar ström, gör den det så är det något stopp på ledningen in.
Att du redan vid den här årstiden skulle ha tjäle på 1,6 m djup verkar konstigt.
Låt borraren komma ut och kolla anläggningen.
Det kan ibland hända att en ny pump fastnar med pumphjulen, dvs. att pumphjulen inte snurrar på grund av att den går trögt.