#11044
Anders Nelson
Gäst

Ja det finns områden i landet där berget är homogent och har ett fåtal sprickor.
I sådana områden är det vanligt att man trycker brunnen.
Har borraren haft tendens till sprickor under borrningen eller ett skifte av bergarter så är det lämpligt att sätta manchetten strax ovanför detta område.
Jag hoppas att han lämnat kostnadsgaranti, dvs inget vatten ingen kostnad.