#9682
Anders Nelson
Gäst

Fortsätt att pumpa brunnen ett tag till.
Vattnet skall vara rent från berg-och lermaterial. Får du brunt vatten så kan detta tyda på att du har ett järn eller humushaltigt vatten som ev behöver renas med ett filter.