#10067
Anders Nelson
Gäst

Vi beräknar alla energibrunnar så att lägsta inkommande temperatur under den kallaste årstiden inte får understiga 0 till minus 1 grad på inkommande köldbärare. Därför får vi alltid ett större borrdjup i norra delen av landet då medeltemperaturen här är betydligt lägre än i södra delen av landet.
Om man underdimensionerar ett borrhål så att man får flera minusgrader på inkommande köldbärarslang så är risken stor att slangarna trycks ihop vid isbildningen i borrhålet.
Det är ingen som kan garantera hållbarheten på slangarna vid en sådan feldimensionering så garantin får då installatören själv stå för.