#10335
Anders Nelson
Gäst

Det är ofta svårt att täta bort leran då den är sammankopplad med de vattenförande lagren.
Geoteckarnas garanti är att man garanterar vattenmängden och ett rent och klart vatten fritt från sand och lerpartiklar.Däremot har man ingen garanti för vattnets fysikaliska och kemiska kvalitet typ järn,mangan, humus,kalk mm.Likaledes garanterar man inte för vattnets innehåll av bakterier.
Är det ett geotecföretag som utfört brunnen så tala med företaget och reklamera arbetet om det inte visar sig att man kan få stil på brunnen.