#10656
Anders Nelson
Gäst

För en normalvilla behöver du en värmepump på 7-10 kw. Denna pump behöver 30-50 liter vatten per minut. Provpumpa gärna under minst 2 veckor då ser du också om dina grannar blir påverkade.
Enligt miljöbalken kan du bli ersättningsskyldig om du påverkar någon utanför din tomt.
Vattenmängden är densamma året runt.
Tar du samtidigt dricksvatten från brunnen så är det din hydrofor som styr pumpen.
Anmäler du inte detta til ditt lokala Miljökontor så är risken stor att du får stänga din anläggning samt att du får böter 10-15000 kr.