#10160
Anders Nelson
Gäst

Kontakta brunnsborraren och be honom att fixa till problemet, det skall han göra utan kostnad för dig.
En otät övergång mellan jord och berg är inte ett kvalificerat utfört arbete.