#10365
Anders Nelson
Gäst

Sitter tex din pump på 80 m under grundvattenytan så har du här 8 kg tryck på vattnet och då detta kommer upp och trycket försvinner helt så kan man få sådana fenomen.