#10257
Anders Nelson
Gäst

En normalt dimensionerad energibrunn 0 grader in och -3 grader ut på köldbäraren påverkar temperaturen i en radie om ca 20 meter, dvs ca 10 m i sidled från borrhålet. En underdimensionerad brunn påverkar längre ut och en överdimensionerad en kortare sträcka.