#10457
Anders Nelson
Gäst

Nej det finns det inte men man kan säga att destu närmre du kommer vattendraget så får du mer likt det vatten du har där rent kvalitetsmässigt. Dock så försvinner normalt den bakterieflora som finns i ytvattnet, denna filtreras bort.
Har du ett gult/brunt  ytvatten så är risken stor att du får liknande färg i brunnsvattnet när du gräver så nära. Hade du kunnat flytta den till 10 m från vattendraget så hade du sannolikt fått ett bättre vatten. Du kan ju alltid provgräva en grop på 1-2 m och se på färgen på det vatten du får fram där.