#11120
Anders Nelson
Gäst

Pluncha går till så att man tillverkar en manchett med gummitätning som ansluter väl till rörets innerdiameter som sedan dras upp och ned i brunnen. Med denna metod så kan materialet lossna med du får inte upp det.
Är det järn och mangan som satt igen filtret så kan det vara svårt att få bort på sk mekanisk väg.
Prova med en spolbil, det brukar bli bra.