#9841
Anders Nelson
Gäst

Sannolikt är det en hög järnhalt i vattnet som spökar. Järnet kan man lätt ta bort med ett järnfilter men då fordras det elektrisk anslutning både till en pump så att man får vatten med stor mängd samt högt tryck för att kunna spola filtret, dessutom fordrar filtret el för drift av dess styrning.
En större omsättning av vattnet kan ev förbättra vattnet tillfälligt men det är ingen lösning på sikt.
Kortsiktligt kan man bygga upp ett sandfilter och låta vattnet sila igenom detta,i tex en 100 liters plasttunna.
När sedan filtrets överyta sätter igen så får man skrapa av det skikt som är fyllt med järnutfällningar.
Detta sätt går att använda till tex matlagning mm.
OBS! tänk på hygienen så att det utvecklas bakterier i filtret.