#10828
Anders Nelson
Gäst

Oberoende av vilket pumpsystem du väljer så kan du alltid installera en vinteravtappning i din brunn.
Om du väljer att ha pumpen och trycktank i huset så måste du ta bort alla backventiler mellan pump och avtappningsventilen.