#10731
Anders Nelson
Gäst

Du har valt ett alldeles för kort avstånd mellan borrhål och pumphus.
Behöver du komma till med en borrmaskin för ev service i framtiden så måste du flytta pumphuset.