#10735
Anders Nelson
Gäst

Anlitar du en Geotecborrare till borrningen så kan han installera en sk minipumphus som är isolerat och med vinteravtappning om så erfordras.I pumphuset finns både trycktank och övrig armatur.
Detta blir som regel mycket billigare än att platsbygga ett pumphus.
Väljer du att platsbygga ett pumphus så lägg det min 2 m sidan om brunnen då du i framtiden ev kan behöva göra service på pump eller brunn.