#10633
Anders Nelson
Gäst

Förutsatt att pumpen sitter djupare än 50 m så kommer vattnet att räcka till er familj.
Däremot så kan du inte räkna med någon trädgårdsbevattning med spridare då dessa som regel tar min 1000 l/tim.