#9702
Anders Nelson
Gäst

Kontakta din närmaste Geotecborrare för att få svar på fråga 1.
Ang fråga 2 så kontakta din kommun då sådana bidrag ofta varierar från kommun till kommun.
En radonavskiljare kostar omkring 20-25000 kr exklucive installation och räkna med att den behöver ett utrymme på 1 kvadratmeter.