#11103
Anders Nelson
Gäst

Har du en liten ö i skärgården så är det sannolikt inte relikt saltvatten utan det är havsvatten.
Beroende på hur stor ön är och om hela ön består av berg i dagen eller om den är täckt av ett antal m jordlager så styr detta grundvattenbildningen.
Skall man få tag i sött vatten så är det bäst att borra mitt på ön så grunt som möjligt och sk skumma sötvattnet, dvs att bara pumpa i de översta metrarna av grundvattnet.
I ditt fall så skall man beroende på var du har grundvattenytan försöka att proppa igen de nedersta 20-30 metrarna och sedan se om du har sött vatten och till vilken kapacitet.
Du kan gjuta eller fylla upp hålet med tex stenmjöl som är ett tätt material.