#10074
Anders Nelson
Gäst

Du har sannolikt fått in järnbakterier i din tank och kanske även i ditt borrhål. Klorera gärna hela din anläggning, eller allra minst borrhålet och din tank inklucive pumpar. Använd klorin ca 1/2-1 liter per kubikmeter vatten du har i systemet. Spola gärna fram klorat vatten i alla tappställen och spola reservoar och borra på väggar tak-lock mm, låt stå över natt och spola rent.
Järnbakterier är inte farliga, de lever på järnutfällningar och när de dör så blir det slem av dem,detta slem sätter igen framförallt kolfilter direkt.