#10933
Anders Nelson
Gäst

Med alla de föroreningskäller i alldeles närhet till din brunn så hade jag valt att borra en ny brunn.
Vad som då är viktigt är att borrhålet bör ligga uppströms alla närbelägna föroreningskällor.
Kontakta din närmaste Geotecborrare för närmare rådgivning.