#10153
Kenneth Karlsson
Gäst

Tac så mycket för ditt snabba svar!! Jag pumpade två timmar i går kväll med en pump som tog ca 20 liter i minuten (totalt ca 2 500 liter). Då sänktes vattennivån i brunnen från 80 cm till 40 cm. I morse hade vattennivån höjts med ca 25 cm. Det verkar som att det rinner till ordentligt. Tycker du att jag ändå skall minska uttaget till 2-5 liter och köra pumpen under en längre tid??