#10154
Anders Nelson
Gäst

Kör med 20 lit/min tills du får ett klart vatten. Skulle vattenytan sjunka för mycket så får du minska på uttagsmängden tills du får en stabil vattennivå.