#10152
Anders Nelson
Gäst

Pumpa brunnen med en liten mängd kontenuerligt i någon vecka så får du samtidigt reda på om vattenmängden räcker för ditt behov. Kan du ställa in mängden på säg 2-5 liter per minut så blir detta 120-300liter i timmen och 2880-7200 liter per dygn.
Denna mängd räcker mer än väl till ett normalhushåll.