#11240
Anders Nelson
Gäst

Kontakta firman och be dem komma med ett förslag till åtgärd och kostnad för densamma.
Normalt sett så kan en fackman få upp den manchett man monterat.
Kostnad för en spolbil med en man bör ligga på ca 1200 kr/tim.
Om du går vidare med företaget så bör du diskutera fakturan med dem innan ni går vidare.