#11243
Marie M
Gäst

För en grundvattenanläggning krävs ju något vattendrag eller dylikt för att släppa ut returvattnet. Vi måste borra en brunn för detta ändamål eftersom vi saknar vattendrag, men hur stor diameter och hur djup måste brunnen vara?