#10810
Anders Nelson
Gäst

Nej det gör det inte om vattenytan sjunker ner mer än 7 meter under markytan.