#9664
Fredrik Hansson
Gäst

En risk finns alltid att vattentillrinningen kan avta. Jämför man med uppgifter på andra borrade brunnar på Lisö så ger de vattenmängder mellan 40 och 1800 lit/timme.