#9691
Stina
Gäst

Marken skring brunnen som skall bebyggas är helt plan och på den växer tall.

Vore det kanske idé att sätta upp ett litet staket med en sisådär 5 meters radie från brunnen eller är det i överkant?