#10347
Anders Nelson
Gäst

Ja det finns flera olika sätt att driva ner rörspetsar med efterföljande rör på.
När jag gjorde det under ca 20 års tid så använde jag en tryckluftshammare som drevs med en kompressor, en ganska avancerad utrustning som klarade av ca 50 m om dagen i lera och sand.
Ett annat sätt är om man spolar ned spetsen ”en speciell spets” med hjälp av vatten från en brandpost, har du ingen sådan i närheten så kontakta brandkåren, ibland hjälper de till mot ersättning.