#10873
Anders Nelson
Gäst

All tätning med tex sand, cement eller bentonit kan vara svårt att få upp igen utan att ta dit en borrmaskin och borra upp materialet.
Prova först med att höja pumpen så mycket du kan och stryp gärna pumpens kapasitet så att du får längre gångtid, då tar -drar du det översta vattnet som förhoppningsvis är sötvatten.
Går inte detta så fyll upp ett antal meter med ren sand och sätt gärna en cementpropp överst.
detta bör du diskutera med din borrare om då han vet på vilka nivåer du fått ditt vatten.