#11040
fredrik hallström
Gäst

har varit ner i brunnen. Det finns ca 60 cm vattten i 90 cm ring. Botten består av berg och det går ej att få ner rörspets. Är det ändå idé att slamsuga? Brunnen är 710 cm djup och enligt lokala slamsugaren kan han inte få vacum på djup över 670 cm vilket omöjliggör slamsugning. Förslag? Är det lika bra att överge brunnen och borra? Vilka kan jag anlita i östersundsområdet som borrar? Detta är ett fritidsboende, men utan vatten är det inte lika kul,
….
Fredrik