#10801
Anders Nelson
Gäst

Sannolikt så har tillrinningen till borrhålet minskat.
Detta kan bero på att den spricka i berget som ger vattnet satt igen sig av tex järn eller finmaterial och då har vattenmängden helt enkelt minskat i denna spricka.
Jag tycker att ni snarast skall prova att få borrhålet tryckt annars är det risk att den nya pumpen får ”stryk”.
Din borrare skall kunna hjälpa dig med att rätta till problemet.