#10803
Anders Nelson
Gäst

När du högtrycksspolar din brunn så spolar du denna med ett högt tryck så att du får loss och upp allt löst material i borrhålet med hjälp av en slang som föres ner till botten av borrhålet, detta bör man göra före man trycker brunnen.
Sedan monterar man en sk hydraulisk manchett på lämpligt djup och pumpar sedan ner vatten med ett stort flöde och tryck upp till 150 kg/cm2. Vid detta tryck så öppnas ev sprickor och vattnet strömmar in i borrhålet.