#10583
Anders Nelson
Gäst

Ja ditt vatten kommer sannolikt tillbaka nar det borjar att regna igen eller en tid darefter.
Men for att trygga din framtida vattenforsorjning sa bor du antingen fordjupa din brunn eller borra en ny.
Detta svar ar skrivet pa en utlansk dator.