#11110
Anders Nelson
Gäst

Nej låt inte er granne ta några ”pennor” med er.
Ni har rätt att borra efter ert eget vatten på er tomt.
När ni borrar 50 m från er grannes borra och skulle ha den oturen att ni hamnar i samma spricka som honom så är det inget som ni kan belastas för.
Om ni på annat sätt skulle förorena grannens vatten ur kemisk synpunkt så måste han bevisa detta genom att uppvisa inte bara en vattenanalys utan gärna 2 som är tagna med ett års mellanrum.
Ni kan däremot bli skyldiga att ersätta honom om när ni borrar och om träffar samma sprickformation och detta skulle grumla upp hans vatten, men detta brukar bli bra igen efter några timmar. Här har även den borrentreprenör ni anlitar ett ansvar.
Anlita en Geotecborrare och diskutera med honom var det är lämpligt att lägga det nya borrhålet.
Svavelväte kommer som regel från nedbrytning av organiska rester i marken, finns det svavelväte i trakten så brukar alla brunnar bli påverkade.