#10989
Anders Nelson
Gäst

Det finns pumpföretag som säljer länspumpar, dränkbara sådana, typ Grindex. Sådana pumpar kan pumpa både slam,sand,grus och sten.
Kolla med leverantörer av sådana pumpar.