#10784
J-O Arnbom
Gäst

Det verker vara bergbitar som fallit ut i brunnen (ett ras). Du kommer förbi med smala lod, men inte breda. Det var nog därför pumpen satt på detta djup, man fick inte ned den längre.