#10782
J-O Arnbom
Gäst

Sitter pumpen kvar i hålet, så är det nog stopp mot den. Sitter den inte kvar så är det ganska osannolikt att det skulle vara 58 m slam, men det kan vara någon lös bergbit som sticker ut och gör att du inte kan komma djupare med ditt lod.