#10044
Fredrik Hansson
Gäst

Brandskyddet är beroende av koncentration av köldbäraren och vilken typ av köldbärare som används. Här är det fackmannen som skall vara upplyst i frågan och se till att installationen utförs föreskriftsenligt.