#10045
Fredrik Hansson
Gäst

Vid genomgång under mark måste fuktskyddet genom grunden garanteras. Kollektorslangen måste brandisoleras vid genomgång ovanför markytan såväl som vid genomgång med kollektorn genom väggen under markytan. Gällande föreskrifter måste uppfyllas.