#9862
Anders Nelson
Gäst

I kustnära områden eller i områden som har legat under havsvatten typ Mälardalen har som regel högre salthalter mot djupet.
Detta djup varierar kraftigt över landet.